Canada cần 182,000 nhân lực công nghệ thông tin trong giai đoạn 2015-2019

Vì nhiều lý do như bất cất đối cung-cầu, nguồn nhân lực lão hoá, và một số lý do khác, Canada đang gặp phải vấn đề thiếu hụt nguồn nhân lực công nghệ thông tin cấp cao trong vòng 5 năm tới.

Canada cần khoảng 182,000 nhân lực để lấp vào các vị trí như information systems analysts and consultants, computer and network operators, Web technicians, software engineers và một số vì trí khác từ 2015 đến 2019, dựa theo báo cáo về thị trường nguồn nhân lực Công Nghệ Thông Tin ở đây.

Hiện nay có khoảng 811,200 nhân sự hoạt động trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Canada. Các tập đoàn công nghệ nổi tiếng nhất của Canada bao gồm: Blackberry, OpenText, Shopify, D+H, CloudOps, etc.

Read More